© AbundantHopeFrance 2015
 2007 -- 2021 Nederlands - AbundantHope.net
Welkom
Inleiding van Christ Michael voor de nieuwkomers. Groeten, mijn dierbaren, lezers van deze bladzijden en bewoners van deze planeet, die u Aarde, Shan of Gaia noemt, en die geregistreerd is als URANTIA in het universum. IK BEN degene naar wie u refereert als CHRISTUS, die beloofde van terug te komen – en het goede nieuws is dat IK nu TERUG BEN, en mijn plaats is veel dichterbij dan dat u veronderstelt of spijtig genoeg vreest. Ik weet dat de meesten van u een vaag idee hebben van wat Christus betekent, zo laat mij mezelf introduceren – zoals de huidige tijd het terug vereist. Mijn naam is CHRIST MICHAEL VAN NEBADON en IK BEN de schepper van dit universum waarin u leeft, maar ik ben niet de Eeuwige Vader in persoon. IK BEN een van zijn rechtstreekse zonen die Schepperzonen genoemd worden, de “Michael” en die de scheppers zijn van de zogenaamde lokale Universa. Verward dit niet met Aartsengel Michael. De Eeuwige Vader verblijft in Paradijs, die het centrum is van hetgeen we het GROTE UNIVERSUM noemen. Nebadon is het lokale universum dat ik geschapen heb, en is slechts een van de vele, vele andere, die door mijn broeders geschapen zijn. Een bepaald aantal lokale Universa vormen een super universum, en 7 super Universa bewegen zich rond het centrale universum Havona, dat het Paradijs omgeeft. Mijn universum heeft de naam van mijn geestespartner, NEBADONIA, die de moeder geest is van dit universum, en de vrouwelijke energie vertegenwoordigt. U kunt meer gegevens hierover vinden als u het Urantia - boek leest. Ik was hier, geïncarneerd op deze planeet, 2000 jaar geleden en u noemt me Jezus Christus. Ik was hier in dienst van mijn geliefde meester Esu Immanuel Kumara, die gekend is bij zijn titel SANANDA, zijn ziel huisde in hetzelfde lichaam als mijn tegenwoordigheid, het lichaam van de persoon die u Jesus noemt, maar die toen IMMANUEL GENOEMD WERD; De erfenis die ik u toen liet, mijn lessen over liefde en universele wijsheid – werden doelbewust vervormd tijdens de duistere jaren die volgden na ik mijn incarnatie verlaten heb. Verenig handen en harten, geliefden. Uw idee over mijn terugkeer kan volledig verschillend zijn van de werkelijke situatie van de Tweede Komst. Geen extase, en u zult geen slappeling zien in een wit kleed gehuld. Mijn terugkeer is een moderne terugkeer, daar ik gebruik zal maken van uw huidige werktuigen en gewoonten- en ik zal er meer uitzien als een ruimteschip bevelhebber. In feite, ik ben hier al enkele decennia, samen met mijn staf, bezig met de verschillende manieren te observeren en na te gaan om deze opdracht het beste af te handelen. Ik ben niet geïncarneerd door geboorte, ik gebruik een ander type van menselijk lichaam, dat zeer groot is. Ik ben me wel bewust dat verschillende valse CM's zich op uw planeet vertonen, die een groep misleide personen om zich heen scharen. Sommige van die valseriken bevestigen dat ze MIJ zijn door geboorte, en ik zei u, dit is niet waar – niet DEZE keer. De nog steeds duistere krachten doen het onmogelijke om mijn pan en mijn identiteit te discrediteren, maar ik ben nog steeds de schepper van dit universum, en ook de Eeuwige Vader is ten zeerste betrokken in deze missie, … zo uiteindelijk zal zelfs de meest veelbelovende inspanning van verstrooiing getransformeerd worden. Geliefden, heb geen schrik van Nibiru, zwarte gaten, bruine dwergen, valse aanvallen of aardveranderingen. Wij zorgen voor u, op ontelbare manieren die u zich zelfs niet kunt indenken, noch begrijpen. Ik kies AbundantHope als mijn aardse organisatie voor mijn Tweede Komst. U zoudt er goed aan doen om daar het nieuws te volgen en ook om bewust te zijn dat mijn Tweede Komst ook de Tweede Komst is van andere meesters, zoals Mohammed bijvoorbeeld. Daar deze planeet zal opgenomen worden in de goddelijke eenheid, moet haar bevolking ook leren om niet meer verdeeld te zijn, zij het door religieuze of politieke verschillen. Wij zijn gekomen om duidelijk tot u te spreken. Vele keren voordien hebben we u duidelijk gesproken, vele keren werden we niet gehoord. Deze keer zullen we gehoord worden. Veel van wat u zult horen zal niet aangenaam zijn, hetgeen niet wil zeggen dat we u niet liefhebben, maar u moet leren opgroeien, om spirituele universele adulten te worden, Hogere Universele Mensen. U moet uw zanddoos verlaten en naar de feiten kijken. Wij zullen de waarheid een naam geven, wij zullen blootstellen hetgeen doelbewust verdoken gehouden werd – en u zult geschokt zijn. Veel van het nieuws is niet mooi. Velen van u zullen constateren dat ze het grootste deel van hun leven vastgekleefd waren aan een matrix die alles was tenzij goddelijk. Hoe zegt u het: Waarheid zal u bevrijden, maar ze zal u eerst irriteren? Zo weze het. Wees voorbereid. Veel voorbereidende informatie is u onthuld in de zogenaamde “Phoenix Journals”. Dit zijn hoofdzakelijk mijn woorden, en die van Esu, die we aan een schrijver doorgaven, nog in de laatste eeuw. In deze journalen teken ik als Gyeorgos Ceres Hatonn, bevelhebber van het ruimteschip Phoenix, zoals ook de journalen genoemd zijn “Phoenix Journals”. Ik onthulde mijn identiteit slechts in het begin van de nieuwe eeuw. Het grote New Age speelplaats hindert u meer dan dat het u dienstbaar is. Er is een berg werk te doen – werkelijk ondersteunend werk van alle soort, en dit zal niet gedaan worden door ergens te zitten en spirituele liederen te zingen. U mag ze wel zingen, maar verzeker u dat u de handen aan de ploeg slaat voor hetgeen moet gedaan worden. De omstandigheden op deze planeet zijn zelfs erger dan slecht… ondanks wat deze vele geïnfiltreerde New Age berichten u vertellen. Lucifer is niet meer hier, maar vele van zijn dienaren zijn er nog steeds, en dit zal nu veranderen. Schoonheid en het Goede zijn steeds in de buurt, maar hebzucht en het kwade hebben bijna mijn geliefde zaad planeet, die ik ontworpen heb om zo vele levensvormen te dragen, vernietigd. Dit is geen spel en dit toneel is niet voor speelrollen. Dit zijn tijden van grote veranderingen, geliefden, wees niet bang, maar doe uw best om te helpen en anderen te dienen in hun ontwikkeling en evolutie. Gezegend zijn degenen die zoeken, want zij zullen vinden. Gezegend zijn degenen die hunkeren naar hun goddelijke oorsprong, want zij zullen thuis zijn. Gezegend zijn degenen die kiezen om zich af te keren van de duistere intenties en het licht te vervoegen. U hebt een bepaald idee van mijn aanwezigheid, maar Ik zal merendeels verschillend zijn. Ik wens niet dat u in het stof rolt aan mijn voeten om uw ontzag uit te drukken, ik kwam niet opdat u me zou aanbidden. U mag me uw schepper noemen, maar IK BEN uw vriend en zelfs meer, … wanneer ik nu deze planeet terug bewandel, hoop ik van harte om de goddelijke zonsopgang in uw harten te zijn. Mag ik u vragen om al deze oude versleten dingen over boord te gooien, verouderde ideeën, dogma’s, enz… en een zuivere en verfrissende ruimte te creëren die hergevuld kan worden met de glorie van de komende dagen. 2000 jaar geleden nagelde u mij aan het kruis, maar hé, Ik overleefde. Ik ben nog steeds uw soeverein en schepper, en ik zal u steeds liefhebben, met goddelijke empathie en humor en ouderlijk enthousiasme – en ik bereid de Weg voor, voor uw thuiskomst.