© AbundantHopeFrance 2015
 2007 -- 2022 Nederlands - AbundantHope.net
VERDER KIJKEN IN HET VERLEDEN SERAPHIN BOODSCHAP 487 door ROSIE   20 maart 2022 Beste aardbewoners: de dingen op jullie aarde bewegen en veranderen nu snel, en JULLIE ZULLEN VERPLICHT ZIJN OM MEE TE VERANDEREN, anders overleef je het niet. Waarom zeggen we dit? We worden gedreven door LIEFDE, ook al klinken onze woorden abrupt of hard. Soms neemt liefde de vorm aan van het veroorzaken van pijn. En soms houdt liefde LOSLATEN in, en we kunnen zeggen dat je op een enorme en ongekende schaal zult moeten "loslaten". Voor velen roept het woord 'verleden' een beeld op van ervaringen uit het verleden die een mengeling kunnen zijn van prettige of minder prettige omstandigheden. Als je de uitdrukking "het is allemaal in het verleden" uitspreekt, is dat bedoeld als een soort troost. Vaak is het verleden je kompas bij het navigeren door het heden, maar dit houdt je in een zeer beperkt bereik van "actie". Jezelf hiervan bevrijden zou echt bevrijdend zijn. De meesten van jullie bekijken het heden door de ogen van het verleden. We zouden kunnen zeggen dat het verleden als een sluier is die je verhindert het heden in volledige helderheid te zien of er toegang toe te krijgen. Het vertroebelt je zicht. Het duwt je in een beperkte richting. Het helpt je situaties vermijden die je doen denken aan pijnlijke ervaringen uit het verleden. We hebben het hier niet over het vermijden van gevaar: WIJ HEBBEN HET OVER HET VERMIJDEN VAN HET LEVEN, HET VERMIJDEN VAN SPONTANITEIT, HET VERMIJDEN VAN FANTASTISCHE KANSEN DIE U WORDEN AANGEBODEN, DANSEN DOOR HET LEVEN VERMIJDEN. In plaats daarvan treuzelt u voort, vermijdt dit en dat, aarzelt hier en daar, omdat u bang bent om fouten te maken, en omdat u bang bent bang te zijn, FOUTEN ZIJN HEILIG, geliefden, omdat ze jullie deugdzaamheid vergroten (en hier verwijzen we naar de vorige boodschap). Fouten BEVORDEREN HET LEERPROCES. Het vermogen om van fouten te leren is een van de krachtigste instrumenten die je tot je beschikking hebt om je bewustzijn te vergroten en spiritueel te groeien. In de loop van de komende periode WORDT U BEWUST VAN ALLE FOUTEN DIE U IN HET VERLEDEN HEBT GEMAAKT, NIET ALLEEN OP PERSOONLIJK EN DAGELIJKS NIVEAU, MAAR OOK OP GLOBAAL EN CONTINU NIVEAU. De "openbaringen" waarover we vaak hebben gesproken, zullen ervoor zorgen dat je blik scherper wordt, en je zult in staat zijn verder te kijken dan de sluier van het verleden. In veel gevallen zal die sluier inderdaad worden verwijderd. Vooral datgene wat in uw gebrekkige geschiedenisboeken is opgetekend, zal volledig worden uitgewist. Het zal voelen alsof er zojuist een tank over al je ideeën, concepten en overtuigingen is gerold. Je zult ze allemaal heel resoluut IN HET VERLEDEN plaatsen en je volledig realiseren dat jullie degenen zijn die de toekomst op een verantwoordelijke en deugdzame manier gaan creëren. We zijn hier om je te helpen bij deze geweldige en enorm pijnlijke maar ook ontroerende en glorieuze reis. Serafphin.